Pressemeddelelse

Pressemeddelelse : A/B Engskovens bemærkninger til Højesteretsdommen

Fortsættelse af pressemeddelelse af 14.sept. 2017

Medierne har de seneste dage publiceret nogle artikler, der efterlader det indtryk, at foreningen er på vej mod konkurs. Derfor finder vi det nødvendigt at understrege, at det ikke er foreningens opfattelse. Udtalelserne er taget ud af en kontekst, idet udtalelserne vedrørte foreningens situationen, såfremt renteswap´en ikke var blevet opsagt, idet foreningen så ikke var i stand til at betale de løbende nettorenter. Renteswap’en blev opsagt pr. 22. juni 2016, og under henvisning til Højesterets dom sammenholdt med Jyske Banks proceserklæring 25. august 2017, ser foreningen lyst på fremtiden. Foreningen har opfyldt sine forpligtelser frem til opsigelsen ved overførsel af 1.8 mill. til Jyske Bank.

AB Engskoven